Sekmadienio MEDITACIJA 2024-7-7 Gyvoji Planeta

N. GABIJA WOLMER
SEKMADIENIO MEDITACIJA

už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje.
Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų.

Sekmadienio MEDITACIJA 2024-7-7 Gyvoji Planeta

Sekmadienio MEDITACIJA 2024-7-7 Gyvoji Planeta

Tu nori padėti kenčiančiai nuo nuodų, sprogmenų ir karų žemei, bet nežinai kaip?

Sekmadienio MEDITACIJA 2024-7-7 Gyvoji Planeta
Tu svajoji apie gerumą ir meilę, išsiskleidusius žmonijoje, bet nebetiki, kad tai įmanoma, nerandi, kaip tai padaryti ? Tu seniai dūsti nuo vartotojiškumo ir pavargai nuo abejingumo? Vadinasi, mums yra prasmė veikti kartu. Mes turime jėgų, džiaugsmo – prisijunk prie mūsų vilties ir tikėjimo, prie mūsų meilės, išreikštos veiksmais.
Vieta
Gali tiesiog atsisėsti kur nors ramioje ir saugioje vietoje, kur tavęs niekas nesutrukdys, kur galėsi nurimti, atsipalaiduoti. Kai nurimsi, įsivaizduok, kad tave iš visų pusių apgobia nuostabi laiminanti amžino dvasios pasaulio šviesa, kupina tyrumo, meilės, švelnumo, tiesos, polėkio, laisvės, gerumo, poilsio, ramybės ir šventumo švytėjimo. Jei tau tai priimtina, pakviesk į savo meditaciją tai, kas tau švenčiausia, bei paprašyk palaiminti tavo maldą, meditaciją. Kai kam gal tai bus tiesiog Dvasios Šviesa.
Laikas
Gali tiesiog savais nuoširdžiais žodžiais melsti žmonijai, Žemei ir visai jos gyvybei palaiminimo ir taikos, apsivalymo ir doros, dvasingumo, gėrio ir meilės išsiskleidimo. Jei tai darysi nors 5, 10 ar 15 minučių, jau bus nuostabu. Labiau patyrę medituoti ar melstis žmonės galbūt panirs į šią maldą–meditaciją visą valandą, tačiau tai nebūtina. Viskas, kas daroma, turėtų remtis sveiku protu, saiku, išmintimi, laisva valia ir geranoriškumu.
Žodžiai
Jei nerasi savų žodžių, gerai bus, jei tiesiog kartosi mintyse kurį nors iš šių teiginių (ar panašų): „Viešpatie, teplinta Žemėje ir Žmonijoje taika, dora, dvasinė šviesa… “ „Teįvyksta esminis pokytis taikos, doros, šviesos link…” „Tebūnie palaimintos visos gyvos būtybės žemėje.” „Tebūnie palaiminti žemė, vanduo, ugnis ir oras, žmogus ir gyvybė.” „Teplinta Žemėje ir žmonijoje meilė, gerumas, supratimas, atjauta, meldžiame.” „Viešpatie, teįvyksta visuotinis pokytis žmonijoje bei Žemėje taikos, doros, šviesos link. “
Vizualizacija
Bus dar geriau, jei sugebėsi taip pat įsivaizduoti, kaip palaiminimo šviesa apgobia Žemę ir gyvybę, jei prisiminsi ir pajusi, jog tuo pačiu metu kartu su tavimi skirtinguose Žemės kampeliuose meldžiasi, medituoja daugybė tavo bendraminčių, linkėdami Žemei tų pačių dalykų. Svarbu, kad nepavargtum, nepersistengtum, kad darytum tai geriau po truputį, bet ilgą laiką.
Atliepimas
Būsime labai dėkingi, jei į mūsų maldą, meditaciją, siekdami prisidėti prie mūsų bendrų tikslų, įsijungs ir tie, kurie turite ilgalaikę, daugiametę meditacijų patirtį. Nesiimsime patarti, kaip jums geriau melstis ar medituoti - džiaugiamės visų geranoriškų žmonių bei kolektyvų įsijungimu į mūsų renginį. Esame atviri jūsų pasiūlymams dėl meditacijų, maldų organizavimo. Siūlykite, rašykite savo atsiliepimus – mums tai labai svarbu.
TOP