2021-01-03 Sekmadienio MEDITACIJA - Gyvoji planeta

SEKMADIENIO MEDITACIJA

už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje

PREV
NEXT

Parama "Gyvajai planetai"

Mūsų planeta yra gyva, žmonija yra jos dalis – metas prisiimti atsakomybę už jos ateitį. Jei norime išlikti mąstanti, sėkminga žmonių rasė ir civilizacija, turime ugdyti bei įtvirtinti dorą visose pagrindinėse žmogaus veiklos srityse. Kartu mes galime tapti esminiu žmonijos pokyčiu taikos ir sąmoningumo link, klestinčios planetos link.

2020 m. projektas “Sodinam”

Švietimo įstaigas - mokyklas, ugdymo centrus, darželius - kviečiame dalyvauti projekte “SODINAM” nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. Šiuo projektu norime atkreipti Vilniaus miesto vaikų, jaunimo ir bei jų tėvų dėmesį į medžius. Projekto tikslas: ugdyti vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų ekologinę savimonę, kurti bei plėtoti žaliąsias edukacines erdves ir sveiką aplinką mieste bei skatinti savanorišką veiklą... Dalyviai gaus filmuką apie medžius, elektroninę pamoką, dalyvaus fotografijų konkurse...

Dorybių lobynas gyvūnijos pasaulyje atrastas!

2020 m. gruodžio 1 d. finišavo unikalus „Gyvoji planeta” projektas, kuris kvietė užmegzti ar sustiprinti ryšį su pasirinktu gyvūnu bei atrasti jame dorybių. Unikalus tuo, jog ieškoti dorybių žmoguje yra suprantamas dalykas, tačiau gyvūnuose?.. Negi paukščiai, varliagyviai, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai, vabzdžiai, voragyviai ar netgi kirmėlės gali turėti dorybių? O, taip! Ir, pasirodo, daugybę! Dalyvavo net 113 švietimo įstaigų iš visų Lietuvos apskričių, 3390 mokinių, mokytojų ir net tėvelių...

Projektas „Širdies pasaka tau“

Tikslai: - atkreipti dėmesį į bendražmogiškųjų vertybių ugdymą; - skatinti vaikus ir jaunimą kūrybai; - dalintis sukaupta gerąja patirtimi; - kurti bendrą pedagoginės išminties banką. „ŠIRDIES PASAKA TAU“, per kurią: • ATRASI, kokios dorybės įkvepia širdį geriems darbams. • IŠREIKŠI tai per kūrybą (piešdamas, rašydamas, dainuodamas, vaidindamas, deklamuodamas). • DOVANOSI pasauliui savo širdies gerumą ir įkvėpsi tai daryti kitus. • PADĖSI sukurti pedagoginės išminties banką...

Mūsų vizija - sąmoninga taiki žmonija sveikoje Žemės planetoje

Sekmadienio meditacija

Kviečiame viso pasaulio geros valios žmones, mylinčius žmoniją, Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į meditaciją už taiką, dorą ir dvasinę šviesą Žemėje ir žmonijoje pirmą mėnesio sekmadienį, 12 valandą vietos laiku. Nesvarbūs religijos ar įsitikinimų skirtumai, meditavimo patirtis. Svarbu, kad norėtum nuoširdžiai padėti Žemei ir žmonijai, gyvybei ir su tuo nusiteikimu įsijungtum į meditaciją. Tu nori padėti kenčiančiai nuo nuodų, sprogmenų ir karų žemei, bet nežinai kaip? Tu svajoji apie gerumą ir meilę, išsiskleidusius žmonijoje, bet nebetiki, kad tai įmanoma, nerandi, kaip tai padaryti ? Tu seniai dūsti nuo vartotojiškumo ir pavargai nuo abejingumo? Vadinasi, mums yra prasmė veikti kartu.

Bendruomenės gali keisti pasaulį į gera

Bendruomenės – labai svarbi žmonijos bendrabūvio forma. Bendruomenės gali ir turėtų sudalyvauti tiek stiprinant taiką ir savitarpio supratimą pasaulyje, tiek sprendžiant ekologijos problemas, pereinant prie sveikesnio žmogui ir Žemei gyvenimo būdo. Tad Kalnuotės bendruomenė kartu su asociacija „Gyvoji planeta“ ir Lietuvos ekobendruomenių asociacija 2019 m. pradeda įgyvendinti Erasmus+ projektą „Kursai besikuriančioms bendruomenėms".
Projektas vyks 2 metus. Jo metu bus suorganizuoti 4 kursų pristatymo renginiai įstaigoms ir 3 konferencijos šalies eko bendruomenėms. Europos bendruomenėse (Vokietijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Škotijoje) vykstančiuose kursuose dalyvaus 12 dalyvių: ieškos būdų, kaip sukurti tvarų bendruomenės veikimo modelį, dalysis savo patirtimi, mokysis vieni iš kitų...

Kartu mes galime padaryti šviesų pokytį Žemėje

Žvelgdami į ekologinę dabartinę planetos situaciją ir iš jos kylančias gilėjančias problemas, didėjančią grėsmę žmonių visuomenei bei gamtai, argi mes galime jų sprendimus atidėti ateinančiai kartai? Argi mūsų vaikai sugebės išspręsti šias problemas ir laiku sustabdyti iškilusias grėsmes, jei mes to nepadarysime? Ar yra nors vienas svarus argumentas, kuris pateisintų tai, jog planetos šviesuoliai įvairiose šalyse vis dar darbuojasi atskirai, nerasdami būdų suvienyti pastangas esminiam šviesiam žmonijos ir Žemės pokyčiui?
- Nijolė Gabija Wolmer, "Gyvosios planetos" įkūrėja

Mūsų projektai

TOP