Pedagoginės išminties bankas. Pamokų konspektai

Projektas „ŠIRDIES PASAKA TAU“ kviečia

  • ATRASTI, kokios dorybės įkvepia širdį geriems darbams.
  • IŠREIKŠTI tai per kūrybą (piešdamas, rašydamas, dainuodamas, vaidindamas, deklamuodamas).
  • DOVANOTI pasauliui savo širdies gerumą ir įkvėpsi tai daryti kitus.
  • PADĖTI sukurti atvirą pedagoginės išminties banką (dalindamasis spektaklių scenarijais, sukurtomis eilėmis, žaidimais, pamokų konspektais, atveriančiais dorybių pasaulius).

PAVADINIMAS UGDYMO ĮSTAIGA Autorius, -ė Nuorodos (Word, PDF, kita)
--------------------- --------------------------- ------------------ ---------------
Pamokos konspektas ,,Piešimas klausantis klasikinės muzikos Utenos v. lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“ ,,Spindulėlių“ grupė Irma Lukoševičienė, Dalė Pranskūnienė Word, Youtube
--- --- --- ---
Projektas „Kalėdos su STEM/Christmas with STEM Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ Rasa Kildonavičienė Word, PDF, Storyjumper
--- --- --- ---
Pamokos konspektas „Rieda spalvoti vitaminai Klaipėdos lopšelis darželis „Želmenėlis“ Rita Rimkuvienė Word, PDF
--- --- --- ---
Užsiėmimo konspektas „Kiekvienas turi teisę gyventi Vilniaus lopšelis-darželis „Pelėda“ Diana Trinkūnienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamokos konspektas „Kas yra verslininkas? Pilviškių „Santakos“ gimnazija Vilija Balevičienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamokos konspektas „Tuk, širdele, tuk tuk Klaipėdos lopšelis – darželis „Sakalėlis“ Idalija Solovjovienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamoka „Pasakos dorybėms ugdyti Šiaulių lopšelis darželis „Eglutė“ Aldona Pateckaitė Word, PDF
--- --- --- ---
Klasės valandėlės konspektas „Dorybės, įkvepiančios širdį geriems darbams Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla Anželika Bučinskienė Word, PDF
--- --- --- ---
Kūrybinis projektas „Žaviuosi, Žeme, tavimi Kretingos r. Salantų gimnazija Rasa Bumblienė Word, PDF, Youtube 1, Youtube 2, Youtube 3
--- --- --- ---
Pamoka „Žmogiškųjų vertybių ugdymas Raseinių specialioji mokykla R. Kazlauskaitė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamokos „Veiklos vaikų dorybėms atskleisti Kėdainių lopšelis – darželis „Puriena“ Greta Stundžienė Word, PDF
--- --- --- ---
Klasės valandėlės konspektas „Ar visada elgiamės gerai? Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla Salomėja Dovidaitienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamokos konspektas „Lašelio kelionė Kėdainių lopšelis – darželis „Puriena“ Nijolė Satkauskienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamoka „Kaip pagerinti gyvenimą literatūriniais receptais. Kam to reikia? Kauno Martyno Mažvydo progimnazija Auksė Pukinskienė Word, PDF
--- --- --- ---
Gamtamokslinis projektas „Aplinkos įtaka sėklų daigumui Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrius Sandra Guginienė PDF
--- --- --- ---
Pamokos planas „Greitakalbės Vilniaus lopšelis – darželis „Giliukas“ Marija Bushmich Word, PDF
--- --- --- ---
Pamokos planas „Visuomenė be korupcijos Panevėžio Rožyno progimnazija Justė Širmulė Word, PDF
--- --- --- ---
Dailės pamokos planas „Sujunk Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija Lena Zinienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamokos planas „Linksmosios estafetės su draugu Šiaulių Rėkyvos progimnazija Ilona Kievišienė Word, PDF
--- --- --- ---
Pamoka „Gamtamokslinis ugdymas Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija Greta Balandytė Word, PDF
--- --- --- ---
Dailės pamoka „Puantilizmo technika Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija Greta Balandytė Word, PDF
--- --- --- ---

TOP