Projektai, kuriuos čia matote, yra labai paprasti, suprantami, bendražmogiški.
Mums jie labai brangūs. Dalyvaudami juose nuoširdžiai, nesavanaudiškai, mes matome, kaip maži poelgiai, daromi nuolat ir su meile, keičia pasaulį į gera. Visada gali prisijungti prie kiekvieno iš šių projektų, jei tau tai svarbu.

Laimingas vanduo

Socialinis-ekologinis vandens pakrančių valymo projektas

Projektas „Laimingas vanduo“ skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantėms, išreikšti dėkingumą vandeniui ir žemei, atkurti ryšį su gamta bei grąžinti meilę ir pagarbą jai, pakviesti kuo daugiau įvairaus amžiaus, tautybės, įsitikinimų žmonių valyti gamtą ir bendrauti su ja natūraliai, pagarbiai. Vyksta nuo 2011 metų.

Apkabinkime Žemę

Socialinis projektas taikai Žemėje stiprinti

Projektas „Apkabinkime Žemę“ – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai. Vyksta nuo 2012 metų.

Sekmadienio meditacija

Bendra meditacija už taiką, dorą ir dvasinės šviesos plėtrą žemėje

Kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Meditacija vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 12val. Nesvarbu, kur medituosi - mus sieja bendras ketinimas ir šviesūs linkėjimai Žemei, žmonijai.

Pedagoginės išminties bankas

Kurkime Mylinčios Širdies pasaką Žmonijai

Atverk dorybių pasaulį, pažink ir išreikšk jas kūrybiškai. Pasidalink spektaklių scenarijais, pamokų konspektais, žaidimais, sukurtomis eilėmis, kitokia kūryba, atveriančia dorybių pasaulius. Taip ATRASI, kokios dorybės įkvepia širdį geriems darbams. IŠREIKŠI tai per kūrybą (piešdamas, rašydamas, dainuodamas, vaidindamas, deklamuodamas). DOVANOSI pasauliui savo širdies gerumą ir įkvėpsi tai daryti kitus. PADĖSI sukurti atvirą pedagoginės išminties banką.

SODINAM

Socialinė iniciatyva

SODINAM - Gyvosios Planetos socialinė iniciatyva, kuriai siekiame atkreipti žmonių dėmesį į miškų svarbą šių dienų ekosistemoje. Esate iniciatyvūs, tokią idėją palaikantys žmonės bendraminčiai? Kviečiame visus dalyvauti medžių sodinimo akcijose kartu su šeima, vietine bendruomene, ugdymo įstaiga. Kviečiame visas panašias socialines iniciatyvas kartu sodinti medžius LIETUVOJE.

ŠVIESUOLIAI

Socialinis – kūrybinis projektas

„Gyvoji planeta“ atsigręžia į žmones ir vykdo socialinį - kūrybinį projektą „ŠVIESUOLIAI”. Jis skirtas sąmoningumui, kūrybingumui, dorybingumui ir pilietiškumui ugdyti. Jame, per kūrybiškus savo socialines aplinkos tyrinėjimus, nukreipiant žvilgsnį ir išryškinant teigiamus savo aplinkos aspektus, padėsime vaikams suformuoti pozityvų savo Tėviškės, mažąja ir plačiąja prasme, matymą bei pasididžiavimą savo bendruomene ir Lietuva. Šį projektą vykdome kartu su kampanija „Ačiū“, kuri yra 100-mečio Lietuvos projekto dalis. Ši kampanija skatina dėkoti visiems prisidėjusiems prie mūsų ir Lietuvos kelio į sėkmę.

Prabusk, Žmonija, taikai, dorai, sąmoningumui

Socialinis projektas - Tylos akcija

Meditacija leidžia nieko nekalbant pasakyti viską, kas svarbiausia. Geltonos meditacijos vėliavos padeda lengvai rasti bendros meditacijos vietą ir trumpai paaiškina šios viešos tylios akcijos prasmę: “Prabusk, žmonija, taikai, dorai, sąmoningumui”. Prisijunk - tyla kalba ne blogiau už žodžius.

Labdaros projektas

Socialinis projektas vaikams

Labdaros projektas "Padėkime vaikams gyventi kitaip – šviesiau, viltingiau". Svarbiausias mūsų tikslas – parodyti vaikams, kad galima gyventi kitaip – šviesoje, švaroje, doroje, meilėje, santarvėje – ir kad jie taip pat gali siekti tokio gyvenimo. Svarbu, kad vaikai pamatytų, kad yra toks gyvenimo būdas, kad bendrauti, darbuotis ir švęsti galima kūrybingai, džiugiai, be svaigalų, barnių ir negražių žodžių. Šio projekto tęsinys - „Vaikai stebuklais auga“.

Apkabinkime Žemę Valentino dieną

Valentino diena gali tapti nuostabia meilės švente, neapsiribojančia vienu žmogumi, miestu, šalimi. Mes galime ją sukurti kartu per Valentino dieną su meile apkabindami mūsų ŽEMĘ. Sujungę savo rankas, širdimis, mintimis išreikšime savo švelnumą, rūpestį, dėmesį, draugiškumą kiekvienai jos šaliai, miestui, žmogui. Tegu ši meilė pasiekia visus mūsų nuostabiosios planetos kampelius, teapjuosia lyg Meilės Juosta mūsų brangiąją planetą!

Laimingas vanduo – laimingas žmogus

Socialinis - kūrybinis projektas

Siekiant prisidėti prie vangaus vaikų ir bendruomenių įsitraukimo pažinti, globoti ir švarinti artimiausius vandens telkinius problemos sprendimo, siūlome ugdymo įstaigoms socialinį kūrybinį projektą „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“. Projekto tikslas: Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų gamtojautos, gamtos pažinimo ir pilietiškumo ugdymas, gamtotyros ir meninio ugdymo gamtinėje aplinkoje pagrindu.

ŠOKIS ŽEMEI

Skirtas pasaulinei Žemės dienai

„Apkabinkime Žemę" komanda sugrįžta pas Jus ir šįkart su nauju pasiūlymu. Su Jumis jau daug darbų esame nuveikę ir tai tęsime (apie tai parašysime truputį vėliau), o dabar drąsiai einame į naujus iššūkius ir siūlome pradėti ruošti tarptautinę dovaną ŽEMEI pasaulinės Žemės dienos proga. Tegul tai bus ŽMONIJOS DOVANA MŪSŲ PLANETAI.

Bėk šok vaduokis

Socialinis projektas

Projektas skirtas per laisvalaikio renginius taikiai, civilizuotai išreikšti savo pilietinę poziciją, kurti bendrabūvį blaiviai ir džiugiai – per šokį, judesį, sportą ir dainas. Tinka viskas - maratonas,aitvarai, riedučiai. Kuriame bendrą šventę be alkoholio, svaigalų ir agresyvaus meno, skatiname įvairovę, aktyvumą, socialumą, pozityvų, džiugų požiūrį. Vyksta nuo 2013 metų.

Keliaujantis šeimų festivalis „Gyvybės medis“

Bendruomenių - šeimų šventė

Įdomu pastebėti, kad kiekvienas kaimelis, bendruomenė turi kažką savo, tik jai būdingo, bet kartu paėmus kiekvienas žmogus trokšta to paties - artumo, švelnumo, pripažinimo, paprastų paprasčiausio dėmesio, draugiško apkabinimo, džiugumo. Šventės metu, kurioje apsilankė virš 100 žmonių, iš kurių apie 40 vaikų, buvo supažindinta su M. Emoto taikos projektu, tvarkėmės aplinką, susirinkome šiukšles, žiedlapiais papuošėme "Laimingo vandens" lašelį ir dėkojome vandeniui.

Kūrinijos šventė

Bendra malda - meditacija su Klaipėdos pranciškonais

Aplinkos tvarkymas, bendravimas su vandeniu ir žeme, bendra malda ir meditacija už taiką pasaulyje, rožinio pynimas, šokis už pokytį Žemėje, koncertas ir bendra vakarienė prie laužo.

Už taiką ir dorą Žemėje

Tarptautinės taikos dienos šventė - koncertas

Taikos meditacija- ugnies mandala - gongai - džiazo koncertas. Mes atliepiame taikos bangai, sklindančiai per visą pasaulį, susirinkdami Vilniuje, prie Baltojo tilto, taikos meditacijai, drauge kurdami ugnies mandalą, klausydamies gongų ir džiazo garsų, kurie suvienija visus.

Žmonijos žadinimo šventė

Koncertas ir socialiniai projektai prie Baltijos jūros

Šokis už pokytį Žemėje - Žemės apkabinimas - Laimingas vanduo - Bendros mandalos ir smėlio pilių kūrimas - Meditacija už taiką pasaulyje - Vakarinis koncertas

TOP