Mūsų darbai

Asociacija „Gyvoji planeta” vykdo nemaža socialinių, pilietinių, kūrybinių projektų.

Jie yra labai paprasti, suprantami, bendražmogiški, mums labai brangūs. Dalyvaudami juose nuoširdžiai, nesavanaudiškai, mes matome, kaip maži poelgiai, daromi nuolat ir su meile, keičia pasaulį į gera. Visada gali prisijungti prie kiekvieno iš šių projektų, jei tau tai svarbu.

Pristatome pagrindinius projektus, jų nuveiktus darbus, dalyvių skaičių.


Projektas Laimingas vanduo

Projektas „LAIMINGAS VANDUO”

Nuo 2011 m. vyko 587 akcijos Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, kuriose dalyvavo 15 458 žmonės.

 • Vyko „Laimingo vandens“ šventės Giruliuose, Karklėje prie Baltijos jūros, Kurmaičiuose prie Akmenos upės, prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios.
 • 2016 m. vykusiame projekte „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ dalyvavo 79 Lietuvos ugdymo įstaigos, 4186 žmonės, įvyko 81 pakrančių švarinimo akcija.
 • 2017 m. vyko ekologinis projektas „Mano draugas – vanduo“, kuriame dalyvavo 54 ugdymo įstaigos, 1820 vaikų ir 271 suaugęs, įvyko 92 pakrančių švarinimo akcijos.
 • 2018 m. vykusiame projekte „Laimingas vanduo’2018“ dalyvavo 22 Lietuvos ugdymo įstaigos virš 800 mokinių ir pedagogų, vandens pakrantės švarintos 30-yje akcijų (1049 dalyviai).
 • 2018 m. sėkmingai įvykdėme tarptautinį projektą „Happy water“ kartu su Latvijos ir Islandijos  nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis aplinkosaugos srityje.
 • 2019 m. vyko ekologinis projektas „Mano draugas – vanduo’19“, kuriame dalyvavo 39 ugdymo įstaigos, virš 1800 darbštuolių 55-iose akcijose pašvarino 26 vandens telkinius.
 • 2019-2020 m. projekte „Laimingas vanduo’19 – darom bangą“ dalyvavo 42 Lietuvos ugdymo įstaigos, 867 moksleiviai atliko vandens tyrimus, globojo 40 vandens telkinių, įvykdė 41 švarinimo akciją (932 dalyviai).
 • 2019-2020 m. prisijungėme prie tarptautinės vandens švarinimo iniciatyvos „River cleanup“ ir dalyvavome 6 akcijose, 35 žmonės. Vilniuje apvalėme Neries upės pakrantę, švarinome Kauno marias ir Baltijos jūros krantą Klaipėdoje.
 • 2020 m. kovo 28 d. – birželio 1 d. vyko projekto „Žmogaus dovana Žemei“, III etape Laimingas vanduo veikė 1546 dalyviai.
 • 2021 m. kovo 29 d. – gegužės 6 d. vyko projektas „Vieno lašelio istorija“, dalyvavo 1206 vaikai iš 60 švietimo įstaigų, globos sulaukė 55 vandens telkiniai.
 • 2022 m. kovo 7 d. – balandžio 22. vyko iniciatyva „Žemė – mylinčio žmogaus rankose“, dalyvių 1354 žmonės, 43 „Laimingas vandens“ akcijos, buvo globoti ir švarinti 39 vandens telkiniai.

Vyksta nuo 2011 m. balandžio 16 d. Apie projektą „Laimingas vanduoplačiau.


Projektas Apkabinkime Žemę

Projektas „APKABINKIME ŽEMĘ”

Nuo 2012 m. įvyko 612 projekto „Apkabinkime Žemę“ renginių, subūrę 114 836 dalyvius.

 • 204 „Apkabinkime Žemę“ akcijos, kuriose dalyvavo 7832 žmonės.
 • 76 „Apkabinkime Žemę kartu“ akcijos, kuriose dalyvavo 10 575  žmonės.
 • 150 „Apkabinkime Žemę Valentino dieną“ renginiai (2014-2015-2016 metais), kuriuose dalyvavo 8632  žmonės.
 • 77 „Apkabinkime Žemę gerais darbais“ renginiai (2015-2016 metais), kuriuose dalyvavo 9 515 žmonės.
 • 3 „Šokis Žemei“ renginiai (2017-2018-2019 metais), kuriuose dalyvavo 32 362 žmonės).
 • 3 „Taikos diena“ renginiai (2017-2018-2019 metais), kuriuose dalyvavo 181 įstaigos, 13 216 žmonės.
 • Mūsų namai – dorybių Žemė“ projektas (2019 m.), kuriame dalyvavo 129 švietimo įstaigos, 12 504 žmonės.
 • Žmogaus dovana Žemei“ projektas (2020 m.), kuriame dalyvavo 44 įstaigos, 5 562 žmonės.
 • Gyvoji Žemė. Gyvūnai – mūsų Mokytojai“ (2020 m.) projekte buvo 113 įstaigų, 3390 dalyvių.
 •  „Širdies pasaka tau“ (2020-2021 metais) projekte dalyvavo 39 įstaigos, 907 dalyviai.
 • Tavo žinia Žmonijai“ (2021 m.) projekte dalyvavo 119 įstaigų, virš 3500 dalyvių.
 • Žemė – mylinčio žmogaus rankose“ (2022 m.) projekte dalyvavo 41 įstaiga, 2681 žmogus.

Vyksta nuo 2012 m. birželio 3 d. Apie projektą „Apkabinkime Žemęplačiau.


Sekmadienio meditacija

Bendra meditacija už taiką, dorą ir dvasinės šviesos plėtrą žemėje

Kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Meditacija vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 12 val. Nesvarbu, kur medituoti – mus sieja bendras ketinimas ir šviesūs linkėjimai Žemei, žmonijai.

Vyksta nuo 2013 m. balandžio 28 d. Plačiau


Projektas „Sodinam“

SODINAM – Gyvosios Planetos socialinė iniciatyva, kuria siekiame atkreipti žmonių dėmesį į miškų svarbą šių dienų ekosistemoje. Esate iniciatyvūs, tokią idėją palaikantys žmonės bendraminčiai? Kviečiame visus dalyvauti medžių sodinimo akcijose kartu su šeima, vietine bendruomene, ugdymo įstaiga. Kviečiame visas panašias socialines iniciatyvas kartu sodinti medžius LIETUVOJE.

2016 m. į šią iniciatyvą įsitraukė 688 žmonės (dauguma vaikų), buvo pasodinti 32 869 medeliai. 2016 metai plačiau

2020 m. dalyvavo 27 Vilniaus miesto įstaigos, virš 2000 mokinių. 2020 metai plačiau


Masaru Emoto Taikos projektas

2016 m. sausio mėn. Lietuva tapo tarptautinio M. Emoto taikos projekto nare, išleisdama Masaru Emoto knygelę vaikams „Žinia, kurią mums praneša vanduo“. Visos, 3000 knygelių, per projektus buvo išdalintos vaikams, keletas dešimčių padovanota mokykloms kaip mokomoji priemonė, bibliotekoms.

2017 m. gegužės mėn. vyko  Masaru Emoto organizacijos atstovų vizitas Lietuvoje bei vieša paskaita apie šio mokslininko darbus Mykolo Romerio universitete. Plačiau

2018 m. M. Emoto organizacijos laboratorijoje buvo vykdomas eksperimentas – tyrimas su 3 lietuviškais žodžiais – LIETUVA, AČIŪ, MYLIU. Šio tyrimo metu gautos vandens kristalų nuotraukos 2019 m. kovą buvo atspausdintos II-ame knygelės tiraže. Taikos žinia, šios knygelės dėka, skleidžiama per „Gyvosios planetos“ projektus. Plačiau

Vyksta nuo 2015 metų. Plačiau


Projektas „Video game for moral education and STEAM development“

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. spalio mėn., pagal Erasmus+ finansavimo programą. Projekte dalyvauja trys šalys: Lietuva, Italija, Bulgarija ir 4 įstaigos (asociacija „Gyvoji planeta”, UAB „Tag of Joy”, ELA, ASPECT). 

Projektas skirtas sukurti kompiuterinį žaidimą MORALSTEM, kuriame 10-14 metų vaikai spręs moralines dilemas, susijusias su STEAM bei rinks taškus – dorybes. Projekto eigoje bus sukurta dorybių enciklopedija (dorybių aprašymas, žinynas), įgyvendintas tyrimas (mokyklose partnerėse, kiekvienoje šalyje trys mokyklos, viso apie 700 mokinių), žaidimo gidas bei vykdoma sklaida (straipsniai, po 1 konferenciją trijose šalyse). Plačiau


Socialinis – kūrybinis projektas „Šviesuoliai”

„Gyvoji planeta“ atsigręžia į žmones ir vykdo socialinį – kūrybinį projektą „ŠVIESUOLIAI”. Jis skirtas sąmoningumui, kūrybingumui, dorybingumui ir pilietiškumui ugdyti. Jame, per kūrybiškus savo socialines aplinkos tyrinėjimus, nukreipiant žvilgsnį ir išryškinant teigiamus savo aplinkos aspektus, padėsime vaikams suformuoti pozityvų savo Tėviškės, mažąja ir plačiąja prasme, matymą bei pasididžiavimą savo bendruomene ir Lietuva. Šį projektą vykdome kartu su kampanija „Ačiū“, kuri yra 100-mečio Lietuvos projekto dalis. Ši kampanija skatina dėkoti visiems prisidėjusiems prie mūsų ir Lietuvos kelio į sėkmę.

Vyksta nuo 2017 metų. Plačiau


Projektas „Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“

„Gyvosios planetos“ komanda 2020 m. pradėjo naują projektą, skirtą gyvybei, gyvenančiai Žemėje. Jo tikslas – pažvelgti į kitas gyvybės rūšis, siekiant pažinti, mokintis iš jų, gerbti, puoselėti gražų, harmoningą santykį su jomis. Tegul mūsų visų dėka išsiskleis  meilė, pagarba, dėkingumas  gyvūnams ir visam, kas gyva. Tegul tai primins, kad esame ne vieninteliai Žemės gyventojai, turintys teisę čia būti.

Projekte “Gyvoji Žemė. Gyvūnai – mūsų Mokytojai” dalyvavo 113 švietimo įstaigų, 3390 žmonės. Gauti 162 gyvūnų dorybių aprašymai.  Plačiau


Projektas „Širdies pasaka tau“

Naujas 2020 metais padėtas kūrybinis projektas kviečia atverti dorybių pasaulį, jas atpažinti, įsivardinti (filmai, literatūriniai kūriniai, liaudies pasakos, muzika, gyvenimiškos situacijos) ir išreikšti tai savo darbais. Atrasti, kokios dorybės įkvepia širdį geriems darbams. Išreikšti tai per kūrybą (piešdamas, rašydamas, dainuodamas, vaidindamas, deklamuodamas). Dovanoti pasauliui savo širdies gerumą ir įkvėpsi tai daryti kitus. Padėti sukurti atvirą pedagoginės išminties banką (dalindamasis spektaklių scenarijais, sukurtomis eilėmis, žaidimais, pamokų konspektais, atveriančiais dorybių pasaulius).

Pasidžiaukime – į šį projektą įsitraukė 42 švietimo įstaigos, 886 dalyviai. Plačiau


Socialinis labdaros projektas vaikams

Labdaros projektas „Padėkime vaikams gyventi kitaip – šviesiau, viltingiau”. Svarbiausias mūsų tikslas – parodyti vaikams, kad galima gyventi kitaip – šviesoje, švaroje, doroje, meilėje, santarvėje – ir kad jie taip pat gali siekti tokio gyvenimo. Svarbu, kad vaikai pamatytų, kad yra toks gyvenimo būdas, kad bendrauti, darbuotis ir švęsti galima kūrybingai, džiugiai, be svaigalų, barnių ir negražių žodžių.

Vyksta nuo 2016 metų. Plačiau

Šio projekto tęsinys – „Vaikai stebuklais auga“. Plačiau


Projektas „Bėk – šok – vaduokis“

Projektas skirtas per laisvalaikio renginius taikiai, civilizuotai išreikšti savo pilietinę poziciją, kurti bendrabūvį blaiviai ir džiugiai – per šokį, judesį, sportą ir dainas. Tinka viskas – maratonas,aitvarai, riedučiai. Kuriame bendrą šventę be alkoholio, svaigalų ir agresyvaus meno, skatiname įvairovę, aktyvumą, socialumą, pozityvų, džiugų požiūrį.

Vyksta nuo 2013 m. balandžio 1 d.


„Kūrinijos šventė“

Bendra malda – meditacija su Klaipėdos pranciškonais. Aplinkos tvarkymas, bendravimas su vandeniu ir žeme, bendra malda ir meditacija už taiką pasaulyje, rožinio pynimas, šokis už pokytį Žemėje, koncertas ir bendra vakarienė prie laužo.

Vyko 2013 m. liepos 13 d., subūrė 96 dalyvius. Plačiau


Keliaujantis šeimų festivalis „Gyvybės medis“

Bendruomenių – šeimų šventė

Įdomu pastebėti, kad kiekvienas kaimelis, bendruomenė turi kažką savo, tik jai būdingo, bet kartu paėmus kiekvienas žmogus trokšta to paties – artumo, švelnumo, pripažinimo, paprastų paprasčiausio dėmesio, draugiško apkabinimo, džiugumo. Švenčių metu buvo supažindinta su M. Emoto taikos projektu, tvarkėmės aplinką, susirinkome šiukšles, žiedlapiais papuošėme „Laimingo vandens” lašelį ir dėkojome vandeniui.

Vyko 2016 m. ir 2017 metais.

 • Kulautuvoje, Kauno raj. (dalyvavo apie 50 bendruomenės narių bei svečių).
 • Kurmaičiuose, Kretingos raj., prie Akmenos upės poilsio ir laisvalaikio zonoje (dalyvavo apie 100 bendruomenės narių  bei svečių).
 • Kalnuotėje, Vilniaus raj., “Kalnuotės bendruomenėje” (dalyvavo apie 17 bendruomenės narių).

Žmonijos žadinimo šventė

Koncertas ir socialiniai projektai prie Baltijos jūros. Šokis už pokytį Žemėje – Žemės apkabinimas – Laimingas vanduo – Bendros mandalos ir smėlio pilių kūrimas – Meditacija už taiką pasaulyje – Vakarinis koncertas.

Vyko 2013 m. rugpjūčio 17 d., 42 dalyviai.