2016-05-31, Antradienis
Globalūs Žemės įstatymai

Pristatome šiuo metu pagrindinius ir ryškiausius Žemės teisių įstatymus, kurie priimti visos planetos mastu neišskiriant kurios nors vienos šalies ar žemyno. Atskirų žemynų įstatymai, skirti Žemės apsaugai, bus pateikti vėliau. Visuotinė Motinos Žemės teisių deklaracija  (Universal Declaration of the Rights of Mother Earth) 2010 04 22, Motinos Žemės dieną, Pasaulinės klimato kaitos ir Motinos Žemės

Į viršų