MES TAIKOS DIENĄ:

Visi laukai privalomi

Šoksime taikos šokį  TAIP NE

Medituosime  TAIP NE

Dalyvausime taikos šokyje ir meditacijoje katedros aikštėje, Vilniuje  TAIP NE


Įstaigos, kolektyvo pavadinimas

Adresas

Atsakingas asmuo

Atsakingo asmens el.pašto adresas

Atsakingo asmens tel. nr.

Į viršų