Europos Žemės teisių apsaugos įstatymai

2016-07-04, Pirmadienis / Straipsniai
Planet earth and blue hman eye

Tęsdami Žemės teisių apsaugos temą, pristatome Europoje priimtus ir galiojančius įstatymus. Vienas žymiausių – Europos piliečių Gamtos teisių iniciatyva (European Citizens Iniciative for Right of Nature).

2014 Mumta Ito iš Tarptautinio Visuotinės teisės centro (The International Centre of Wholistic Law) ir 15 šalių grupė subūrė šią iniciatyvą. Šiame dokumente Žemės teisės buvo apibrėžtos kaip teisė į gyvybę, papročius, natūralią raidą ir apsaugą. Šalys narės privalo stebėti dokumento laikymąsi, pažeidimų atveju kreiptis į Ombdusmeną ir siūlyti savo rekomendacijas.

 

JUNGINĖ KARALYSTĖ

Šioje šalyje 2013 buvo priimta ir veikia Falkirko bendruomenės Chartija – kultūrinio ir gamtinio paveldo pripažinimas (Falkirk Community Charter – Recognition of cultural and natural heritage). Ši chartija buvo priimta Bendruomenės susirinkime visuotiniu balsavimu, pirmą kartą Jungtinėje Karalystėje. Falkirko bendruomenė šiuo dokumentu apibrėžia savo kultūros vertybes ir papročius, išlaikant natūralias ekosistemas, maisto ekologiškumą, žmonių teises į sveiką aplinką ir atmosferą ateities kartoms. Chartijoje kalbama apie bendruomenės teises planuoti procesus, saugosiančius kultūrinį paveldą. Kol chartija dar nėra teisiškai patvirtintas dokumentas (siekiama, kad ją patvirtintų Vyriausybė), pirmiausia siekiama užtikrinti materialinę bazę, kuria bus galima remtis vykdant kultūros paveldo apsaugą.

Kitas šalyje priimtas įstatymas – Veiklos gamtoje apsauga (Proposed Nature Act).

2014 metas šalies žmonių socialinės grupės kreipėsi į Vyriausybę prašydamos veikti šiuo klausimu ir priimti naujus įstatymus, kurie gins ir atkurs Gamtą, joje vykstančius procesus. Ypač daug dėmesio skiriama gamtos ir žmonių sveikatos ir gerbūvio puoselėjimui. Su chartija susijęs Žaliasis Gamtos ir gerovės dokumentas nustato, kad bendruomenės sveikata, ekonomika, švietimas ir gyvenimas yra neatsiejamai susiję su gamta. Todėl reikia visais įmanomais būdais saugoti ir atkurti žmonių padarytą žalą, puoselėti ją.

Klimato kaitos dokumentas (Climate Change Case). 2010-ųjų liepą devintoji Klimato kaitos konferencija kėlė taikos ir taikių Žemei veiksmų klausimus, skatino kovoti su vandalizmu, kenkimu Žemei.

Bandomasis patyčių ekocido ir atkuriamo teisingumo procesas (Mock Ecocide Trial and Restorative Justice Process).

2011 metų rugsėjį, Kovos su ekocidu ir Hamiltono grupė (Eradicating Ecocide and Hamilton Group) įsteigė bandomąjį procesą kovai su ekocidu.

VENGRIJA

Ombdusmenas ateities kartoms (Ombdusman for future generations). 2007 Vengrija kreipėsi į Parlamento komisarą (vadovą), prašydama užtikrinti ateities kartų konstitucines teises į sveikatą ir gyvybę.  Komisaras yra atsakingas už  teisinę, materialinę pagalbą sprendžiant iškilusius klausimus.

ISPANIJA

Žmogbeždžiones ginantis įstatymas (Legal rights of Apes recognised). 2008 metais Ispanijos parlamento Aplinkos komitetas priėmė įstatymą, ginantį teises į gyvybę, laisvę ir šimpanzių, gorilų, orangutanų apsaugą jų natūralioje aplinkoje.

RUMUNIJA

Bandomasis įstatymas delfinų teisėms ginti (Proposed law to recognise Rights of Dolphins). 2014 metais Rumunijos parlamento narys pateikė įstatymo projektą, pripažįstantį delfinus būtybėmis su teise į gyvybę, gyvenimą laisvėje ir jų natūralaus gyvenimo apsaugą.

Susipažinti su kitomis iniciatyvomis galima atsivertus Earth Law Network žemėlapį.

Šaltinis:

www.gaiafoundation.org./earth-law-precedents

Parašykite komentarą

Į viršų