Projektai, kuriuos čia matote, yra labai paprasti, suprantami, bendražmogiški.
Mums jie labai brangūs. Dalyvaudami juose nuoširdžiai, nesavanaudiškai, mes matome, kaip maži poelgiai, daromi nuolat ir su meile, keičia pasaulį į gera.

Jei sugalvosi ką nors geresnio, efektyvesnio – iš visos širdies kviečiame – rašyk, siūlyk, įkvėpk mus, padėk grąžinti tikėjimą žmogumi. Mes darome, ką galime – gal tu gali daugiau…
Prisidėk prie mūsų veiksmų, kurie išreiškia meilę Žemei bei žmonijai, dėkingumą jai.
Mums taip reikia susigrąžinti artumą, pasitikėjimą savimi ir vienas kitu.
Aš tiesiu tau ranką – duok man savąją, apkabinkime Žemę, grąžinkime tyrumą vandeniui ir pagarbą Žemei.
Prisiėmę atsakomybę už Žemę ir Žmoniją, mes galime ne tik rimtai veikti, bet ir kurti, šokti, vaduoti vienas kitą per vienybę džiaugsme, dainoje.

Būkime kartu, eikime kartu, kurkime kartu naują pasaulį, naują žmoniją, naują Žemę, kurioje svajojame būti. Tapkime pokyčiu, kurį trokštame matyti.

Tikiu, kartu mes galime labai daug…

 

Laimingas vanduo

Socialinis-ekologinis vandens pakrančių valymo projektas

Vanduo, atsiprašau tavęs. Vanduo, dėkoju Tau

IMG_7326

Projektas „Laimingas vanduo“ skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantėms, išreikšti dėkingumą vandeniui ir žemei, atkurti ryšį su gamta bei grąžinti meilę ir pagarbą jai, pakviesti kuo daugiau įvairaus amžiaus, tautybės, įsitikinimų žmonių valyti gamtą ir bendrauti su ja natūraliai, pagarbiai. Vyksta nuo 2011 metų.

www.laimingasvanduo.lt


Apkabinkime Žemę

Socialinis projektas taikai Žemėje

Susikibkime rankomis už taiką Žemėje

IMG_0454

Projektas „Apkabinkime Žemę“ – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai.
Tikiu, kad susikibusių rankų kelias per visą Žemę gali daug ką pakeisti.

Vyksta nuo 2012 metų.

www.apkabinkimezeme.lt


Bėk šok vaduokis

Visuomeninis projektas

Išreikšk save džiugiai laimingoje planetoje

1093_foto2

Projektas skirtas per laisvalaikio renginius taikiai, civilizuotai išreikšti savo pilietinę poziciją, kurti bendrabūvį blaiviai ir džiugiai – per šokį, judesį, sportą ir dainas. Tinka visi aktyvūs būdai – šokiai, maratonai, dviračiai, riedučiai, aitvarai ir kas tik šaus į galvą. Kuriame bendrą šventę be alkoholio, svaigalų ir agresyvaus meno, skatiname įvairovę, aktyvumą, socialumą, pozityvų, džiugų pilietišką požiūrį.

Bėk maratoną. Šok ir vaduokis. Skriek su riedučiais ir aitvarais. Trypk gyvybės ritmu. Šok sirtakį, breiką ar polką – ką nori. Repuokime, dainuokime, giedokime. Tik gyvenkime, alsuokime – nepasiduokime. Džiaukimės, šokime ir vaduokimės kartu. Alsuokime, pulsuokime kartu su gyvybe, su planeta. Tapkime planetos džiaugsmu. Tapkime planetos širdimi. Aš, žmogau, su tavim, tu – su manim. Kartu Vaduokimės nuo atskirtumo, sąstingio, baimių.
Vyksta nuo 2013 metų.

www.facebook.com/rundanceliberate


Sekmadienio meditacija

Bendra meditacija už taiką, dorą ir dvasinės šviesos plėtrą žemėje

Tebūnie palaimintos visos gyvos būtybės žemėje

Meditacija

Kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje.

Kviečiame visus, visus, visus – didelius ir mažus, jaunus ir senus, visų profesijų ir tautybių žmones – įsijungti į mūsų meditaciją, vykstančią kiekvieną sekmadienį, 12 val. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare. Svarbu, kad ji išvis įvyktų.

Kokia ši meditacija? Kam jos reikia? Kas joje gali dalyvauti?

Tu nori padėti kenčiančiai nuo nuodų, sprogmenų ir karų žemei, bet nežinai kaip? Vadinasi, mums jau yra prasmė veikti kartu.

Tu svajoji apie gerumą ir meilę, išsiskleidusius žmonijoje, bet nebetiki, kad tai įmanoma, nerandi, kaip tai padaryti ? Tu seniai dūsti nuo vartotojiškumo ir pavargai nuo abejingumo? Vadinasi, mums juo labiau yra prasmė veikti kartu.

Juk jei mes nebūtume radę vienas kito, neveiktume kartu paprastuose nesavanaudiškuose projektuose, turbūt galvotume taip pat, kaip ir tu…

Mes nepavargome. Mes turime jėgų, džiaugsmo – prisijunk prie mūsų vilties ir tikėjimo, prie mūsų meilės, išreikštos veiksmais.
Mes norime taikiai pakeisti žmoniją ir Žemę į gera tiek, kiek galime. Tiesiog dabar. Mes tikime, kad maži darbai, daromi kantriai, su meile, keičia pasaulį. Keiskime jį kartu – mums reikia tavo pagalbos. Nors mažos, tačiau išreiškiančios, jog ir tau svarbu tai, ką mes darome.

Visai nesvarbu, ar turi meditavimo patirties. Visai nesvarbu, kad turėtum kokių nors specialių meditacinių įgūdžių. Svarbu, kad norėtum nuoširdžiai padėti Žemei ir žmonijai, gyvybei ir su tuo nusiteikimu įsijungtum į meditaciją – nuoširdžiai linkėdamas žmonijai, Žemei ir visai gyvybei joje taikos, doros, dvasinės šviesos plitimo, augimo.

Kaip tai daryti?

Gali tiesiog atsisėsti kur nors ramioje ir saugioje vietoje, kur tavęs niekas nesutrukdys, kur galėsi atsipalaiduoti, susikaupti ir panirti į savo nuostabų tyros maldos, meditacijos pasaulį.
Kai nurimsi, įsivaizduok, kad tave iš visų pusių apgobia nuostabi laiminanti amžino dvasios pasaulio šviesa, kupina švytėjimo visų įmanomų dorybių – tyrumo, meilės, švelnumo, tiesos, polėkio, laisvės, gerumo, poilsio, ramybės ir šventumo. Jei tau tai priimtina, pakviesk į savo maldą ar meditaciją, kaip ją bevadintum, Amžinąjį Švenčiausiąją Viešpatį ar tai, kas tau švenčiausia ar lengviausiai atliepia, bei paprašyk palaiminti tavo maldą, meditaciją. Kai kam gal tai bus tiesiog Dvasios Šviesa.

Gali tiesiog savais nuoširdžiais žodžiais melsti žmonijai, Žemei ir visai jos gyvybei palaiminimo ir taikos, apsivalymo ir doros, dvasingumo, gėrio ir meilės išsiskleidimo. Jei tai darysi nors 5, 10 ar 15 minučių, jau bus nuostabu, būsime tau dėkingi. Jei tavo meditacija ar malda truks pusvalandį – tiesiog nuostabu. Labiau patyrę medituoti ar melstis žmonės galbūt panirs į šią maldą–meditaciją visą valandą, tačiau tai nebūtina.
Viskas, kas daroma, turėtų remtis sveiku protu, saiku, išmintimi, laisva valia ir geranoriškumu.
Jei nerasi savų žodžių, gerai bus, jei tiesiog kartosi mintyse kurį nors iš šių teiginių (ar panašų):


„Viešpatie, teplinta Žemėje ir Žmonijoje taika, dora, dvasinė šviesa… “
„Teįvyksta esminis pokytis taikos, doros, šviesos link…”
„Tebūnie palaimintos visos gyvos būtybės žemėje.”
„Tebūnie palaiminti žemė, vanduo, ugnis ir oras, žmogus ir gyvybė.”
„Teplinta Žemėje ir žmonijoje meilė, gerumas, supratimas, atjauta, meldžiame.”
„Viešpatie, teįvyksta visuotinis pokytis žmonijoje bei Žemėje taikos, doros, šviesos link. “

Bus dar geriau, jei sugebėsi taip pat įsivaizduoti, kaip palaiminimo šviesa apgobia Žemę ir gyvybę, tačiau tai tikrai nėra būtina. Bus nuostabu, jei prisiminsi ir pajusi, jog tuo pačiu metu kartu su tavimi skirtinguose Žemės kampeliuose meldžiasi, medituoja daugybė tavo bendraminčių, linkėdami Žemei tų pačių dalykų ir prašydami palaiminimo žmonijai, Žemei bei gyvybei joje.
Svarbu, kad nepavargtum, nepersistengtum, kad darytum tai geriau po truputį, bet ilgą laiką. Juk „lašas po lašo ir akmenį pratašo”… Ar ne tiesa?

Būsime labai dėkingi, jei į mūsų maldą, meditaciją, siekdami prisidėti prie mūsų bendrų tikslų, įsijungs ir tie, kurie turite ilgalaikę, daugiametę meditacijų patirtį. Nesiimsime patarti, kaip jums geriau melstis ar medituoti – būsime dėkingi už nuoširdų prisidėjimą, pagalbą, kaip jis bepasireikštų.
Esame atviri visų geranoriškų kolektyvų įsijungimui į mūsų renginį, jei tokių atsirastų. Viliamės ir būtume laimingi, jei tai iš tiesų nutiktų.
Esame atviri jūsų pasiūlymams dėl meditacijų, maldų organizavimo: siūlykite, rašykite savo atsiliepimus – tai labai svarbu.


Projektų iniciatorė N.G.Wolmer.

Į viršų